Charakterystyka funkcjonowania strefy podmiejskiej

  • Ewa Depa

Abstract

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki stref podmiejskich, których niekontrolowany rozwój jest często przyczyną wielu problemów przestrzennych, gospodarczych i administracyjnych. Punktem wyjścia rozważań jest określenie pojęcia strefy podmiejskiej, jej rola i funkcje, krótka charakterystyka przybliżająca najważniejsze cechy interesującego nas obszaru oraz omówienie pojęć związanych z rozwojem miast, takich jak suburbanizacja. Zaprezentowana została geneza i rozwój stref podmiejskich w Polsce, rola miasta macierzystego w funkcjonowaniu strefy podmiejskiej. Badania na temat strefy podmiejskiej miast polskich wskazują na ciągły wzrost intensywności ich rozprzestrzeniania się. Świadome kształtowanie przestrzeni wsi podmiejskiej jest zadaniem niezbędnym ze względu na konieczność zapewnienia długotrwałego wysokiego poziomu życia ich mieszkańcom oraz rozwoju zrównoważonego w obszarach wkoło dużych miast. Niekontrolowana suburbanizacja rodzi długotrwałe problemy, których rozwiązanie jest zadaniem dużo trudniejszym, a nawet niemożliwym. Artykuł odpowiada na pytanie jak zmieniał się kształt strefy podmiejskiej w świetle zachodzących procesów metropolizacji

Published
2017-06-01
How to Cite
DEPA, Ewa. Charakterystyka funkcjonowania strefy podmiejskiej. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 8, n. 1, june 2017. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/73>. Date accessed: 19 may 2022.