Rywalizacja polityczna Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu w województwie podkarpackim w latach 2005-2011

  • Natalia Barnat

Abstract

Rok 2005 okazał się być rokiem, który zmienił obowiązujące w polskiej polityce wzorce zachowań. Na kilka lat ukształtował scenę polityczną, doprowadzając do konfliktu politycznego dwóch ugrupowań i dzieląc polskie społeczeństwo na dwie grupy. Artykuł prezentuje przebieg rywalizacji politycznej między dwiema partiami politycznymi – Prawem i Sprawiedliwością oraz Platformą Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podkarpackim. Skupia się na wyborach do Sejmu w latach 2005-2011, na prowadzonych kampaniach wyborczych, podkarpackich kandydatach oraz przede wszystkim na wynikach kolejnych wyborów i ich skutkach dla Podkarpacia. Praca wskazuje także na główne determinanty, powodujące że region ten jest bardzo specyficznym na wyborczej mapie Polski. Przez lata największe sukcesy polityczne odnosiły tu ugrupowania prawicowe oraz centroprawicowe, które w swoich programach odwoływały się do tradycyjnych wartości oraz do religii katolickiej. Mieszkańcy Podkarpacia dbając o sprawy regionu (o czym świadczy wysoka frekwencja wyborcza podczas kolejnych elekcji), przywiązywali uwagę do tych kwestii i to one w dużej mierze wpływały na ich preferencje wyborcze. W trakcie omawianego zakresu czasowego Prawo i Sprawiedliwość zawsze było partią zwycięską w stosunku do Platformy Obywatelskiej. Nawet jeśli w skali kraju wybory przegrywało, to na Podkarpaciu zdobywało wyraźną przewagę.

Published
2017-06-01
How to Cite
BARNAT, Natalia. Rywalizacja polityczna Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu w województwie podkarpackim w latach 2005-2011. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 8, n. 1, june 2017. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/80>. Date accessed: 19 may 2022.