Rola koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w funkcjonowaniu rodzin zastępczych na terenie miasta Rzeszowa

  • Weronika Janowska-Kurdziel

Abstract

Artykuł dotyczy roli, jaką pełni koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, które funkcjonują na terenie miasta Rzeszowa. Po nowelizacji przepisów prawnych, które swój początek mają w roku 2012 wiele zmieniło się w organizacji i funkcjonowaniu instytucji pełniących rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. To właśnie wtedy powołana została funkcja koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Poniższy artykuł pokazuje podstawy prawne i obowiązki koordynatorów wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także przybliża strukturę rodzin zastępczych, które funkcjonują na terenie miasta Rzeszowa. Wymienione zostały także pozaustawowe działania, które realizowane są dla dobra rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych przez członków Zespołu ds. Organizacji Pieczy Zastępczej

Published
2016-06-01
How to Cite
JANOWSKA-KURDZIEL, Weronika. Rola koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w funkcjonowaniu rodzin zastępczych na terenie miasta Rzeszowa. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 8, n. 1, june 2016. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/82>. Date accessed: 19 may 2022.