Ojcostwo upragnione, mężczyzna niepełnosprawny w roli ojca - studium przypadku

  • Beata Jamrógiewicz Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

Każdy z nas ma do spełnienia ważne zadanie a założenie rodziny stanowi istotną wartość i cel dla wielu ludzi. Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością ruchową czy intelektualną jest bardzo trudnym, a nawet drażliwym problemem społecznym. Obarczone jest także jedną z największych liczb stereotypów i uprzedzeń, które skutkują marginalizacją potrzeb tej grupy społecznej. Artykuł podejmuje refleksję na temat rodzicielstwa osób                     z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym podkreśleniem kwestii ojcostwa. Autorka dokonując analizy tego problemu, przedstawia wyniki badań własnych na podstawie studiów przypadku. Rozważanie uzupełnione będzie o przegląd literatury przedmiotu oraz  piśmiennictwo fachowe.

Published
2017-08-03
How to Cite
JAMRÓGIEWICZ, Beata. Ojcostwo upragnione, mężczyzna niepełnosprawny w roli ojca - studium przypadku. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 9, n. 2, aug. 2017. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/92>. Date accessed: 19 may 2022.