Kobieta w podróży. Relacje XIX- i XX-wieczne- na podstawie zapisków Łucji Rautenstrauchowej, Teodory Krajewskiej i Marii Dąbrowskiej

  • Marta Wróblewska UAM w Poznaniu

Abstract

W artykule proponuje się refleksję nad kolejną odsłoną jednego z wielkich tematów literatury, jakim jest podróżowanie, ograniczając go do podróży kobiet i literatury mieszczącej się w obrębie dokumentu osobistego. Tekst stanowi próbę wstępnej klasyfikacji kobiecych relacji podróżniczych XIX i XX wieku w oparciu o analizę zapisków Łucji Rautenstrauchowej, Teodory Krajewskiej i Marii Dąbrowskiej. Opierając swoje rozważania na dzienniku i pamiętnikach, tak zróżnicowanych pod względem osobowości i zajmowanej pozycji w świecie literackim kobiet, autorka artykułu wskazuje na różnice i podobieństwa w sposobie przeżywania i opisu peregrynacji, a także na gatunek, jako jeden z istotnych czynników modelujących spisywane wspomnienia. Komparatystyczne zestawienie utworów pozwala zastanowić się nad przyczyną i sensem kobiecych podróży w realiach XIX i XX-wiecznych, a także dostrzec wśród zapisków Rautenstrauchowej, Krajewskiej i Dąbrowskiej pełen wachlarz podróżniczych doświadczeń, dających podstawę do wyodrębnienia kilku typów kobiecej podróży, jak choćby: podróż zewnętrzną i wewnętrzną, podróż sentymentalną, podróż - spotkanie z Innym, podróż jako źródło emancypacji czy zderzenie z historią.

Author Biography

Marta Wróblewska, UAM w Poznaniu

Marta Wróblewska - studentka I roku studiów magisterskich w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych [kierunek wiodący: filologia polska (specjalizacja: nauczycielska), kierunki uzupełniające: m.in. dziennikarstwo i komunikacja społeczna]. Zainteresowania: nauczanie języka polskiego i działania edukacyjne, doświadczenie kobiece w literaturze, poezja współczesna, perswazja i językowe aspekty reklamy (których dotyczyła moja praca licencjacka). Ponadto interesuje mnie popularyzacja działań kulturalnych i czytelniczych (od trzech lat jestem recenzentką i członkiem Fundacji Kultury Akademickiej, oferującej szeroką gamę wydarzeń kulturalnych na terenie Poznania).

Published
2017-08-03
How to Cite
WRÓBLEWSKA, Marta. Kobieta w podróży. Relacje XIX- i XX-wieczne- na podstawie zapisków Łucji Rautenstrauchowej, Teodory Krajewskiej i Marii Dąbrowskiej. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 9, n. 2, aug. 2017. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/96>. Date accessed: 19 may 2022.