Relaksacja w środowisku szkolnym

  • Izabela Kupis

Abstract

Relaksacja w środowisku szkolnym pomimo swych niewątpliwych zalet i pozytywnych wyników w wielu sferach rozwoju dziecka jest zjawiskiem mało powszechnym, często uważanym za stratę czasu, który można by poświęcić na naukę. Hubert Teml pisze „ćwiczenia relaksacyjne... powinny stanowić część planu nauczania obok nauki czytania, pisania czy liczenia.” (Teml 1997: 22). Celem niniejszej pracy jest ukazanie korzyści płynących z realizowania zajęć relaksacyjnych w środowisku szkolnym, możliwości, które mogą stać się udziałem nauczyciela, wskazanie różnych aspektów prowadzenia i wprowadzania takowych zajęć, a także zaproponowanie wybranych metod i form pochodzących zarówno z literatury przedmiotu, jak i z własnych pomysłów, doświadczeń. 

Published
2017-08-03
How to Cite
KUPIS, Izabela. Relaksacja w środowisku szkolnym. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 9, n. 2, aug. 2017. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/97>. Date accessed: 19 may 2022.