Ewolucja definicji obiektu budowlanego na przestrzeni ostatnich lat i jej potencjalny wpływ na wysokość podatku od nieruchomości

  • Tomasz Słapczyński

Abstract

Z dniem 28 czerwca 2015 roku definicja obiektu budowlanego, zawarta w ustawie z 1994 r. - Prawo budowlane została zmieniona w wyniku nowelizacji. Definicja obiektu budowlanego przywoływana jest w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Według niektórych zmiana tej definicji wpłynie na zmianę zasad opodatkowania przedsiębiorstw podatkiem od nieruchomości. Według stanowiska Ministerstwa Finansów należy przyjąć, iż zmiana definicji nie zmienia w sposób istotny pojęcia obiekt budowlany, a tylko doprecyzowuje znaczenie tego terminu i nie wpłynie ona w żaden sposób na interpretacje przepisów i wysokość podatku. Jednak nowa definicja obiektu budowlanego może powodować ryzyko u przedsiębiorców, którzy dopiero zaczną swoją działalność lub tych którzy są w sporze z organami podatkowymi o opodatkowanie wewnętrznych instalacji.

Published
2017-08-03
How to Cite
SŁAPCZYŃSKI, Tomasz. Ewolucja definicji obiektu budowlanego na przestrzeni ostatnich lat i jej potencjalny wpływ na wysokość podatku od nieruchomości. Młoda Humanistyka, [S.l.], v. 9, n. 2, aug. 2017. ISSN 2353-6950. Available at: <https://humanistyka.com/index.php/MH/article/view/98>. Date accessed: 19 may 2022.